Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Εξετάσεις Β’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εξετάσεις Δ’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εξετάσεις ΣΤ’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εξετάσεις Η’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (για φοιτητές επί πτυχίω μόνο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28.05.2019 – Προς τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής:
Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δικαίωμα εξέτασης τον Ιούνιο σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι επί πτυχίω φοιτητές, χωρίς τελικά να χρειαστεί να τα δηλώσουν. Προσοχή! Ισχύει μόνον για τους επί πτυχίω φοιτητές και όχι για τους φοιτητές των κανονικών ετών φοίτησης.

Εξετάσεις Α’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εξετάσεις Γ’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εξετάσεις Ε’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (Ορθή επανάληψη 18.06.2019)

Εξετάσεις Ζ’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2018-19