Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

fb[1]

Δημήτριος Ρίγγας

Γλώσσες προγραμματισμού

Μαθήματα:

  1. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Μάθημα Κορμού Γ’ Εξαμήνου)
  2. Μεταγλώττιστές (Μάθημα Επιλογής ΣΤ’ Εξαμήνου)
  3. Λογικός προγραμματισμός (Μάθημα Επιλογής Ζ’ Εξαμήνου)
fb[1]

Σπυρίδων Δουκάκης

Κοινωνική Πληροφορική

Μαθήματα:

  1. Διδακτική της Πληροφορικής (Μάθημα Κορμού Γ’ Εξαμήνου)
  2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάθημα Επιλογής Β’ Εξαμήνου)
  3. Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής (Μάθημα Επιλογής Ζ’ Εξαμήνου)

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο”, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.