Α Εξάμηνο

Α Εξάμηνο

Α Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 – 2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2Ε 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6 –…

Read more...

Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες    Α Κορμού  4 2Ε 6 Κερμανίδου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Κοινωνία της Πληροφορίας. Δεδομένα-Πληροφορία-Γνώση -Σοφία. Εισαγωγή στο…

Read more...

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΘΕ100  Α Κορμού  4 2Ε 6 Κερμανίδου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Κοινωνία της Πληροφορίας. Δεδομένα-Πληροφορία-Γνώση -Σοφία. Εισαγωγή…

Read more...

Γραμμική Άλγεβρα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Γραμμική Άλγεβρα ΜΘ110  Α Κορμού  4 2Ε 6 Βλάμος Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Σύνολα. Καρτεσιανά γινόμενα. Σχέσεις. Πράξεις. Αλγεβρικές δομές. Πίνακες, πράξεις…

Read more...

Μαθηματικός Λογισμός

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Μαθηματικός Λογισμός ΜΘ100  Α Κορμού  4 – 6 Βλάμος Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Βασικά Σύνολα. Πραγματικοί Αριθμοί – Αξιώματα του R –…

Read more...

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ100  Α Κορμού  4 2Ε 6 Ανδρόνικος Θ. Περιγραφή Μαθήματος: Σύντομη εισαγωγή στην πληροφορική και στους υπολογιστές. Η έννοια…

Read more...

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο/ Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΗΥ010  Α Κορμού  4 – 6 Στεφανιδάκης Μ. Περιγραφή Μαθήματος: Η πληροφορική ως επιστήμη. Παρουσίαση της εξελικτικής πορείας…

Read more...

Log In

Create an account