Β Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Β Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 4 6 2Ε 2. Δομές Δεδομένων 4 6 2Ε 3. Διακριτά Μαθηματικά 4 6 2Φ 4. Πιθανότητες 4 6…

Read more...

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΔΟ160 Β Επιλογής  4 – 4 Μπαρδάκη Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Οργανωσιακή Θεωρία, Τι είναι Οργανισμός, Διαστάσεις Οργανωσιακού…

Read more...

Πιθανότητες

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Πιθανότητες ΜΘ130  Β Κορμού  4 2Ε 6 Αυλωνίτης Μ.   Περιγραφή Μαθήματος: Έννοια πιθανότητας. Αξιωματικός και εμπειρικός ορισμός πιθανότητας. Χώροι πιθανότητας. Δεσμευμένη…

Read more...

Διακριτά Μαθηματικά

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Διακριτά Μαθηματικά ΜΘ120  Β Κορμού  4 2Φ 6 Βλάμος Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή – αναδρομικά προβλήματα: ο πύργος του Hanoi, διαμέριση…

Read more...

Δομές Δεδομένων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Δομές Δεδομένων ΗΥ120  Β Κορμού  4 2Ε 6 Σιούτας Σ.   Περιγραφή Μαθήματος: ΤΤύποι και δομές δεδομένων (ορισμοί, χρήσεις, διαχείριση, εφαρμογές). Στοίβα…

Read more...

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Προγραμματισμός Υπολογιστών ΗΥ110  Β Κορμού  4 2Ε 6 Ανδρόνικος Θ. – Τσουμάκος Δ. Περιγραφή Μαθήματος: Τεχνικές για top-down, modular, και δομημένο σχεδιασμό…

Read more...

Log In

Create an account