Δ Εξάμηνο

Δ Εξάμηνο

Δ Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Αλγόριθμοι 4 6 2Φ 2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 6 2Ε 3. Δίκτυα I 4 6 2Ε 4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά…

Read more...

Δ Εξάμηνο old 2

Δ Εξάμηνο Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο 1. Αλγόριθμοι 4 6 2Φ 2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 6 2Ε 3. Δίκτυα I 4 6 2Ε 4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά…

Read more...

Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα ΗΥ665  Δ Επιλογής  4 – 4 Χωριανόπουλος Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Συνεργατικός Υπολογισμός. Συστήματα CSCW (Computer-Supported Cooperative Work).…

Read more...

Κινητά και Κοινωνικά Μέσα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Κινητά και Κοινωνικά Μέσα ΗΥ665  Δ Επιλογής  4 – 4 Χωριανόπουλος Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Συνεργατικός Υπολογισμός. Συστήματα CSCW (Computer-Supported Cooperative Work).…

Read more...

Θεωρία Υπολογισμού

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Θεωρία Υπολογισμού ΗΥ025  Δ Επιλογής  4 – 4 Ανδρόνικος Θ.   Περιγραφή Μαθήματος: Αλφάβητα και γλώσσες. Πεπερασμένα αυτόματα. Ιδιότητες των πεπερασμένων αυτομάτων…

Read more...

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα ΗΥ310  Δ Κορμού  4 – 6 Πατέλη Α., Κουρουθανάσης Π.   Περιγραφή Μαθήματος: Η έννοια του συστήματος. Νόμοι…

Read more...

Δίκτυα Ι

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Δίκτυα Ι ΗΥ220  Δ Κορμού  4 2Ε 6 Οικονόμου Κ.   Περιγραφή Μαθήματος: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα. Σήματα (αναλογικά-ψηφιακά), αρχές μετάδοσης δεδομένων, κωδικοποίηση…

Read more...

Βάσεις Δεδομένων Ι

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Βάσεις Δεδομένων Ι ΗΥ300  Δ Κορμού  4 2Ε 6 Σιούτας Σ.   Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Φυσική αποθήκευση…

Read more...

Αλγόριθμοι

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο / Φροντιστήριο ECTS Διδάσκοντες Αλγόριθμοι ΗΥ020  Δ Κορμού  4 2Φ 6 Ανδρόνικος Θ.   Περιγραφή Μαθήματος: Η έννοια του αλγορίθμου και της πολυπλοκότητας. Βασικές έννοιες της…

Read more...

Log In

Create an account