Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Ηorizon 2020,

Πρόσκληση: H2020-DS-2016-2017, Digital Security Focus Area

Διάρκεια έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2020

Προϋπολογισμός έργου: 2,737,300.00 €

URL: https://www.defendproject.eu/

Email: info@defendproject.eu

Συνεργαζόμενοι Φορείς

  • Atos Spain S.A. (Ισπανία)

  • University of Brighton (Ηνωμένο Βασίλειο)

  • Business-e SPA (Ιταλία)

  • Bird & Bird LLP (Ηνωμένο Βασίλειο)

  • PDM E FC Projecto Desenvolvimento Manutencao Formacao e Consultadorialda (Πορτογαλία)

  • Ionian University (Ελλάδα)

  • GridPocket SAS (Γαλλία)

  • AbiLab-Centro di ricerca e innovazione per la banca (Ιταλία)

  • Fundacion Para la Investigacion Biomedica Hospital Infantil Universitario Niño Jesus (Ισπανία)

  • Pesthera Municipality (Βουλγαρία)

Αντικείμενο του έργου DEFeND

Ο στόχος του έργου DEFeND είναι να αναπτύξει μια τεχνολογική πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει σε οργανισμούς διαφορετικών κλάδων τη δυνατότητα να αποτιμήσουν την κατάσταση συμμόρφωσής τους με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους για την επίτευξη της συμμόρφωσης. Η πλατφόρμα DEFeND θα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και ανάλυσης μοντέλων με προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό σε δύο επίπεδα: το Επίπεδο Σχεδιασμού και το Επίπεδο Λειτουργίας. Η πλατφόρμα θα αναπτύσσει λειτουργίες σε τρεις περιοχές διαχείρισης: εύρους προσωπικών δεδομένων υπό επεξεργασία, διεργασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα αξιοποιήσουν υπάρχοντα εργαλεία λογισμικού, εφαρμογές και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη των δομικών στοιχείων της πλατφόρμας. Το έργο περιλαμβάνει πιλοτικές δράσεις σε τέσσερις κλάδους (κλάδος υγείας, τραπεζικός κλάδος, κλάδος ενέργειας και τοπική αυτοδιοίκηση) μέσω των συνεργαζόμενων φορέων που εδρεύουν σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.