1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων (IonioStudentInnovation) διοργανώνεται για πρώτη χρονιά φέτος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας).Στόχος του διαγωνισμού́, που φέτος απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της Κέρκυρας, είναι η ανάδειξη της νεανικής καινοτομικής και δημιουργικής σκέψης για την προδιαγραφή́ πρακτικών ιδεών που καλύπτουν ένα ευρύ́ σύνολο θεματικών περιοχών όπως η πληροφορική́ και η τεχνολογία, η καθημερινότητα και τα προβλήματα του πολίτη, ο πολιτισμός κ.α. Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να εκπαιδευτούν οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου σε χρήσιμες δεξιότητες που προάγουν την δημιουργική́ και καινοτομική́ σκέψη.Λόγω της απαίτησης μαθητών και καθηγητών για παράταση της προθεσμίας υποβολής των ιδεών η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε να θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.Σας περιμένουμε με τις ιδέες σας να αλλάξουμε τον κόσμο μας !Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το χρονοδιάγραμμα των σεμιναρίων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.ionio-student-innovation.eu

Start Time

09:00

Δευτέρα, Μάρτιος 20, 2017

Finish Time

18:00

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017

Address

Corfu Greece