Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακή ειδίκευση στα “Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα”, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε διδακτορικό επίπεδο, ασχολήθηκε με την Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κινητού Υπολογισμού, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κινητός και Κατανεμημένος Υπολογισμός (Mobile and Distributed Computing).
  • Συστήματα Επίγνωσης Πληροφορίας και Διάχυτος Υπολογισμός (Context-aware and Pervasive Computing).
  • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks).
  • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Network-centric Information Systems).

Γνωστικό Αντικείμενο

Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Kostas Kolomvatsos, Christos Anagnostopoulos, Stathes Hadjiefthymiades. Data Fusion and Type-2 Fuzzy Inference in Contextual Data Stream Monitoring. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47(8): 1839-1853 (2017).
  • Christos Anagnostopoulos. Quality-optimized predictive analytics. Appl. Intell. 45(4): 1034-1046 (2016).
  • Christos Anagnostopoulos, Kostas Kolomvatsos. A delay-resilient and quality-aware mechanism over incomplete contextual data streams. Inf. Sci. 355-356: 90-109 (2016).
  • Christos Anagnostopoulos, Stathes Hadjiefthymiades, Kostas Kolomvatsos. Accurate, Dynamic, and Distributed Localization of Phenomena for Mobile Sensor Networks. TOSN 12(2): 9:1-9:59 (2016).
  • Kostas Kolomvatsos, Christos Anagnostopoulos, Stathes Hadjiefthymiades. An efficient Recommendation System based on the Optimal Stopping Theory. Expert Syst. Appl. 41(15): 6796-6806 (2014).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)