Α Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο/
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΗΥ010  Α Κορμού  4
6
Στεφανιδάκης Μ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Η πληροφορική ως επιστήμη. Παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της τεχνολογίας των υπολογιστών. Ο υπολογιστής ως επεξεργαστής δεδομένων. Το πρόγραμμα επεξεργασίας (λογισμικό). Το υλικό κατά το μοντέλο von Neumann. Δυαδική αναπαράσταση δεδομένων (bits και bytes, δυαδικοί αριθμοί, αποθήκευση πληροφορίας κειμένου, εικόνας και ήχου, ακέραιοι αριθμοί, συμπλήρωμα ως προς 2, αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής). Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (πρόσθεση μη προσημασμένων αριθμών, πρόσθεση ακεραίων, πράξεις κινητής υποδιαστολής, λογικές πράξεις και πράξεις ολίσθησης). Οργάνωση υπολογιστών (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η κύρια μνήμη και ιεραρχίες μνήμης, διευθυνσιοδότηση, εκτέλεση εντολών και κύκλος μηχανής, συσκευές και μέθοδοι Εισόδου-Εξόδου (Ε/Ε), διασύνδεση υποσυστημάτων, δίαυλοι συστήματος). Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα. Εισαγωγή στους αλγορίθμους & στις Γλώσσες Προγραμματισμού. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Συμπίεση και Ασφάλεια Δεδομένων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Εισαγωγή στη σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών”, Lister Andrew M., Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 978-960-7140-65-4, 2000
  2. “Εισαγωγή στην επιστήμη των Υπολογιστών”, Behrouz Forouzan, Firouz Mosharraf, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-366-3, 2010
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account