Α Εξάμηνο

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ100  Α Κορμού  4
6
Ανδρόνικος Θ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Σύντομη εισαγωγή στην πληροφορική και στους υπολογιστές. Η έννοια του αλγόριθμου ως πεπερασμένη ακολουθία βημάτων για τη λύση προβλημάτων και των γλωσσών προγραμματισμού ως αυστηρών μέσων έκφρασης αλγορίθμων. Η γλώσσα “C”, τα κύρια χαρακτηριστικά της και η διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων. Η δομή του προγράμματος στη γλώσσα “C”, οι βασικές προγραμματιστικές εντολές και οι εντολές ελέγχου ροής του προγράμματος. Απλοί τύποι δεδομένων, ορισμός μεταβλητών, τελεστές και εκφράσεις. Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι) και στοιχειώσεις δομές δεδομένων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Αναζήτηση και ταξινόμηση πινάκων. Απαριθμήσεις, δομές (structures), ενώσεις (unions). Δείκτες (pointers), σχέση μεταξύ δεικτών και πινάκων, συμβολοσειρών και δεικτών, μετατροπές τύπων. Δείκτες σε εγγραφές. Δυναμική παραχώρηση μνήμης. Γραμμικές λίστες, απλά συνδεδεμένες λίστες ουρές, στοίβες, διπλά συνδεδεμένες λίστες. Δέντρα και γράφοι, δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Εργαστήριο προγραμματισμού (Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού: “C”).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “C Προγραμματισμός”, 7η Έκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Εκδόσεις Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN 978-960-512-6414, 2014
  2. “C: Aπό τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, 2η Έκδοση, Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας, Εκδότης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ISBN 978-960-93-1961-4, 2012
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account