Β Εξάμηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΔΟ160 Β Επιλογής  4
4
Μπαρδάκη Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Οργανωσιακή Θεωρία, Τι είναι Οργανισμός, Διαστάσεις Οργανωσιακού Σχεδιασμού, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Αντιστοίχιση σχεδιασμού-στόxων και στρατηγικής, Αποτελεσματικότητα έναντι Αποδοτικότητας, Τύποι Δομής Οργανισμών, Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Αντίκτυπο της Ποιότητας της Πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων, Επιχειρηματικές Διαδικασίες υποβοηθούμενες από την τεχνολογία RFID κ.α.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”, RICHARD L. DAFT, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-846-5, 2005
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account