Β Εξάμηνο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΗΥ110  Β Κορμού  4
6
Ανδρόνικος Θ. – Τσουμάκος Δ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Τεχνικές για top-down, modular, και δομημένο σχεδιασμό για παραγωγή προγραμμάτων μεγάλου μεγέθους. Προχωρημένες δυναμικές δομές δεδομένων. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας αρχείων (ακολουθιακές ή τυχαίας προσπέλασης). Κλάσεις και αντικείμενα. Προγραμματισμός με αντικείμενα. Τελεστές, μεταβλητές, μέθοδοι, καθοριζόμενοι τελεστές, σχέσεις, εξαρτήσεις, διαγράμματα κλάσεων. Συναρτήσεις: δήλωση ορισμός υπερφόρτωση συναρτήσεων. Δείκτες, αναφορές, προχωρημένες συναρτήσεις, υπερφόρτωση τελεστών. Διατάξεις. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Διαχείριση εξαιρέσεων, ανίχνευση και χειρισμός λαθών. Προγραμματισμός με πρότυπα και με βιβλιοθήκες προτύπων. Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση. Σχεδιαστικά υποδείγματα. Προκαθορισμένες βιβλιοθήκες. Εργαστήριο προγραμματισμού (Επιλογή Γλώσσας: “C++”).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “C Προγραμματισμός”, 6η Έκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN 978-960-512-5912, 2011
  2. “ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ C++ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ”,  HERBERT SCHILDT, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-731-0, 2004
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account