Β Εξάμηνο

Δομές Δεδομένων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Δομές Δεδομένων ΗΥ120  Β Κορμού  4
6
Σιούτας Σ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
ΤΤύποι και δομές δεδομένων (ορισμοί, χρήσεις, διαχείριση, εφαρμογές). Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας με πίνακα. Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα. Λίστα (list), βασικές πράξεις, Συνδεδεμένη λίστα (linked list), υλοποίηση με χρήση δεικτών, Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα (binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή. Δένδρα AVL. Δένδρα Β, βασικές πράξεις. Κατακερματισμός (hashing). Διαχείριση μνήμης.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++”, Sahnii Sartaj, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-030-1, 2004
  2. “ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Φ., Εκδόσεις ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN 978-960-524-125-4, 2008
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account