Γ Εξάμηνο

Διδακτική της Πληροφορικής

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Διδακτική της Πληροφορικής ΘΕ500  Γ Κορμού  4
4
Χρυσικόπουλος Β. – Χωριανόπουλος Κ.
Βοηθοί: Ηλιούδη Χ. , Γαρνέλη Β.,
 
Περιγραφή Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο προβληματισμός και η απόκτηση γνώσεων

  • για θέματα που αφορούν τις σπουδές στην πληροφορική
  • για έννοιες που συνδέονται με τις θεωρίες της μάθησης και της διδακτικής της πληροφορικής

Πιο αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:

Η πληροφορική στην εκπαίδευση: γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικό μέσο, Το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση, ο προγραμματισμός ως γνωστικό αντικείμενο, προγραμματιστικά εργαλεία.

Μάθηση, διδασκαλία και εκπαιδευτικές τεχνικές, μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, σενάρια διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητή

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής, Βασίλης Ι. Κόμης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  2. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής, Ν. Αλεξανδρής, Β. Μπελεσιώτης, Ε. Φούντας, Εκδόσεις Βαρβαρήγου Μαρκέλλα.
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account