Δ Εξάμηνο

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων ΗΥ210  Δ Κορμού  4
6
Μάγκος Μ. – Τσώχου Α.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στην Ασφάλεια: Βασικοί ορισμοί, Μοντέλο Απειλών, Υπηρεσίες Ασφάλειας. Εισαγωγή στις έννοιες: Απειλή, Ευπάθεια, Κίνδυνος. Ασφάλεια Συστήματος – Έλεγχος Λογικής Πρόσβασης – Τοπική και Απομακρυσμένη Αυθεντικοποίηση Οντότητας: Κωδικοί Passwords, Απομακρυσμένη Αυθεντικοποίηση με κρυπτογραφικές τεχνικές, Κωδικοί μιας χρήσης, Ταυτοποίηση με Μηδενική Γνώση. Έλεγχος Λογικής Πρόσβασης – Εξουσιοδότηση: Πολιτικές και μοντέλα εξουσιοδότησης (MAC, DAC, RBAC). Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος. Κακόβουλο λογισμικό: Μοντέλο Απειλών, μηχανισμοί αντιμετώπισης, ερευνητικά θέματα. Αυθεντικοποιημένη εδραίωση κλειδιού και Εφαρμογές: Συστήματα Διανομής κλειδιού, Συστήματα Μεταφοράς Κλειδιού, Συστήματα Συμφωνίας Κλειδιού. Ασφάλεια Δικτύων: Μοντέλο απειλών στο Επίπεδο TCP/IP, ασφάλεια υπηρεσιών Διαδικτύου, ασφάλεια στο Web. Δικτυακά Συστήματα Firewalls.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Ασφάλεια Πληροφοριακών ΣΥστημάτων. Κ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης, Σ. Γκρίτζαλης. Νέων Τεχνολογιών, 2004.
  2. Βασικές Αρχές Ασφάλειας Δικτύων. W. Stallings, M. Sipser. Κλειδάριθμος, 2009.
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account