Δ Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων Ι

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Βάσεις Δεδομένων Ι ΗΥ300  Δ Κορμού  4
6
Σιούτας Σ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Φυσική αποθήκευση στο δίσκο. Μοντελοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων – ER, σχεσιακό μοντέλο). Σχεσιακή άλγεβρα. Αρχές Κανονικοποίησης, γλώσσες επερωτήσεων (η γλώσσα SQL) και συστήματα τέταρτης γενιάς (4GLs), Πίνακες – Δημιουργία πινάκων και συσχετίσεων – Ερωτήσεις (απλές, αριθμητικές) με χρήση της QBE (MS-Access) και της SQL. Θέματα Ασφάλειας.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Συστήματα Βάσεων Δεδομένων”, Silberschatz, Korth, Suda, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 978-960-512-384-0, 2004
  2. “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Εκδόσεις Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ISBN 978-960-930872-4, 2009
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account