Δ Εξάμηνο

Κινητά και Κοινωνικά Μέσα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Κινητά και Κοινωνικά Μέσα ΗΥ665  Δ Επιλογής  4
4
Χωριανόπουλος Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Συνεργατικός Υπολογισμός. Συστήματα CSCW (Computer-Supported Cooperative Work). Ταξινόμηση Χώρου-Χρόνου. Ανάπτυξη εφαρμογών. Εφαρμογές σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κινητός Υπολογισμός. Κινητές Εφαρμογές.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3ή Έκδοση”, Dix Alan J., Finlay Janet E., Abowd Gregory D., Beale Russell, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 960-512-503-X, 2007
  2. “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”, Επιμέλεια ΝΙΚΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-232-1, 2009
 
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Υλικό μαθήματος (e-class)

Log In

Create an account