Δ Εξάμηνο

Δίκτυα Ι

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Δίκτυα Ι ΗΥ220  Δ Κορμού  4
6
Οικονόμου Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα. Σήματα (αναλογικά-ψηφιακά), αρχές μετάδοσης δεδομένων, κωδικοποίηση δεδομένων. Μέσα μετάδοσης: Καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, ομοαξονικά καλώδια, οπτικές ίνες. Πρότυπα ενσύρματων δικτύων. Ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας με ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρες. Πρότυπα ασύρματων δικτύων. Αρχιτεκτονικές πρωτοκόλλων: Το πρότυπο OSI, το πρότυπο TCP/IP. Τοπικά δίκτυα. Μητροπολιτικά δίκτυα – Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Διασύνδεση δικτύων και δικτυακές συσκευές. Μεταφορά και Δρομολόγηση πακέτων. Τεχνικές μεταγωγής, Δίκτυα κορμού, αστική και εταιρική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πρόσβαση PSTN, ISDN. Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (DSL, Wi-fi, Wi-USB, Wi-Max), υπηρεσίες τρίτης γενιάς (3G). Διαχείριση Δικτύων.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Δίκτυα Επικοινωνιών, ένα πρώτο μάθημα”, Jean Walrand, Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννης Σταυρακάκης, Λάζαρος Μεράκος, Εκδόσεις ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΚΠΑ, ISBN 960-6608-15-8, 2003
  2. “ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”, ANDREW S. TANENBAUM, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-689-6, 2003
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account