ΣΤ Εξάμηνο

Τεχνητή Νοημοσύνη

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Τεχνητή Νοημοσύνη ΗΥ650  ΣΤ Κορμού  4
6
Κερμανίδου Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Στόχοι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιστορική Αναδρομή. Προβλήματα και επίλυση. Τεχνικές Αναζήτησης. Τυφλή και πληροφορημένη αναζήτηση. Αναζήτηση λύσης σε παιχνίδια δύο αντιπάλων. Προτασιακή Λογική. Κατηγορηματική Λογική. Κανόνες Συμπερασμού. Συλλογιστική. Αναπαράσταση Γνώσης. Σημασιολογικά Δίκτυα. Εννοιολογικοί Γράφοι. Μηχανική Μάθηση. Μάθηση με βάση τα παραδείγματα. Οι αλγόριθμοι του πλησιέστερου γείτονα. Δέντρα Αποφάσεων. Στοχαστική Μάθηση. Η πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Weka. Έμπειρα Συστήματα. Η Γλώσσα παραγωγής CLIPS. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”, Russell S., Norvig P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN 960-209-873-2, 2005
  2. “Τεχνητή Nοημοσύνη”, 3η έκδοση, Βλαχάβας Ι., Κεφάλας Π., Βασιλειάδης Ν., Κόκκορας Φ., Σακελλαρίου Η., Εκδόσεις Γκιούρδας Β., ISBN 978-960-8396-64-7, 2006
  3. “Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων”, Ματσατσίνης N., Σπανουδάκης N., Σαμαράς A., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 960-8105-77-3, 2006
  4. “Artificial Intelligence: The Basics”, Warwick K., Routledge, ISBN 978-0415564823, 2011
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account