ΣΤ Εξάμηνο

Μεταγλωττιστές

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Μεταγλωττιστές ΗΥ150  ΣΤ Επιλογής  4
4
Στεφανιδάκης Μ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στη μεταγλώττιση των προγραμμάτων. Γλώσσες γενικού σκοπού και ειδικές γλώσσες πεδίου (domain specific languages – DSLs). Λεκτική ανάλυση και εξαγωγή συμβόλων από πηγαίο κώδικα. Κανονικές Εκφράσεις και η πρακτική εφαρμογή τους. Αλγόριθμοι συντακτικής ανάλυσης. Πρακτική συντακτική ανάλυση top-down. Parsing Expression Grammars (PEGs). Πίνακες συμβόλων και ενδιάμεσος κώδικας. Εργαλεία μεταγλώττισης: διερμηνευτές (interpreters), συμβολομεταφραστές (assemblers), συνδέτες (linkers) και φορτωτές (loaders).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Μεταγλωττιστές, Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman.,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ISBN 978-960-6759-72-7, 2011
  2. Μεταγλωττιστές, Παπασπύρου Νικόλαος Σ.,Σκορδαλάκης Εμμανουήλ Σ., Εκδόσεις Συμμετρία, ISBN 978-960-266-135-2, 2002
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account