ΣΤ Εξάμηνο

Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΗΥ260  ΣΤ Επιλογής  4
4
Οικονόμου Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Τεχνολογίες RPC, JAVA RMI, CORBA. Προγραμματιστικά Νήματα (Threads), Συγχρονισμός (Synchronization). Κατανεμημένη επεξεργασία από την σκοπιά του λογισμικού συστημάτων. Middleware επικοινωνιών, απομακρυσμένη κλήση διαδικασιών, απομακρυσμένη ενεργοποίηση μεθόδων και εξαναγκασμένη εκπομπή, υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων, κατανεμημένα συστήματα αρχείων, κατανεμημένη διαχείριση δοσοληψιών, εξισορρόπηση φόρτου, κατανεμημένες γλώσσες προγραμματισμού, ανοχή σε σφάλματα, θέματα κατανεμημένου χρονισμού και κατανεμημένους αλγορίθμους.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”, ANDREW S. TANENBAUM, MAARTEN VAN STEEN, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-924-0, 2006
  2. “ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ JAVA”, Ι. Κ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ, Ι. Ζ. ΜΗΛΗΣ, Γ. Β. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ, Α. Α. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-829-5, 2005
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account