ΣΤ Εξάμηνο

Ανάκτηση Πληροφορίας

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ανάκτηση Πληροφορίας ΗΥ340 ΣΤ Κατεύθυνση Α.Ε.  4
5
Μυλωνάς Φ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας. Αυτόματη Ευρετηρίαση και Αποθήκευση Πληροφορίας. Ανάκτηση Κειμένου. Τεχνικές και μέθοδοι αναπαράστασης κειμένων. Χρήση και βελτίωση αναπαραστάσεων κειμένων μέσω της ταξινόμησης λέξεων-κλειδιών και προσδιορισμού της βαρύτητάς τους. O αλγόριθμος PageRank του google. Ακρίβεια και ανάκληση (Precision and Recall) ως μέθοδοι αξιολόγησης μηχανών αναζήτησης. Pat trees, signature files και inverted file indices ως αλγόριθμοι μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Ταξινόμηση και ομαδοποίηση εγγράφων (με αναφορές σε βασικές τεχνικές αναγνώρισης προτύπων) – Η τεχνική του Clustering. Ανάκτηση Πολυμεσικών Εγγράφων. Προηγμένες Τεχνικές: Πολυγλωσσική ανάκτηση πληροφορίας. Aνάκτηση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Αποτίμηση συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας. Μελέτες Περιπτώσεων.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό”, Βαζιργιάννης Μ., Χαλκίδη Μ., Εκδόσεις Τυπωθήτω, ISBN 978-960-402-116-8, 2005
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account