ΣΤ Εξάμηνο

Τεχνολογία Λογισμικού

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Τεχνολογία Λογισμικού ΗΥ320  ΣΤ Κορμού  4
6
Χωριανόπουλος Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Κύκλος ζωής λογισμικού. Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού. Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική συστήματος. Κατασκευή διεπαφής χρήστη. Διαδικασία παράδοσης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού. Συνεργατικά συστήματα. Ψυχαγωγικό και Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ”, ANDREW HUNT, DAVID THOMAS, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-135-5, 2008
  2. “ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ”, ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-845-7, 2005
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account