ΣΤ Εξάμηνο

Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών  HY345  ΣΤ Επιλογής  4
4
Μάγκος E.
Τσώχου A.
Περιγραφή Μαθήματος:
Ειδικά θέματα στην Ασφάλεια Συστήματος: Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων, Ψηφιακή Εγκληματολογία. Ειδικά Θέματα στην Ασφάλεια Δικτύων: Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων. Ειδικά Θέματα στην Ασφάλεια Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων: Ασφαλής διαδιεργασιακή επικοινωνία, Το Σύστημα Kerberos, Ασφαλείς Υπηρεσίες Καταλόγου, το Σύστημα DNSSec. Ειδικά θέματα ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας: Αποτίμηση Επικινδυνότητας, Εργαλεία λογισμικού για την ανάλυση επικινδυνότητας. Ερευνητική θεώρηση της Ασφάλειας Πληροφοριών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. «Πρακτικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών», Πολέμη N. και  Καλιοντζόγλου Α., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-15-4, 2008
  2. «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», Σωκρ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης, Στεφ. Γκρίτζαλης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 960-8105-57-9, 2004
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account