ΣΤ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Πρακτική Άσκηση  ΣΤ Επιλογής
8
Ανδρόνικος Θ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών θεσμοθετείται προαιρετική πρακτική άσκηση κατά τη θερινή περίοδο του ΣΤ΄ εξαμήνου, διάρκειας δύο μηνών. Οι διδακτικές μονάδες για την πρακτική άσκηση είναι έξι (6). Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής προϋποθέτει τη συμπλήρωση 100 Δ.Μ. – ECTS.

Log In

Create an account