Ζ Εξάμηνο

Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων    Ζ Επιλογής  4
4
Τσουμάκος Δ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος θα επικεντρωθούμε στην έννοια “μεγάλου όγκου δεδομένα” (big data) και θα μελετήσουμε μοντέρνες τεχνικές και πλατφόρμες αποθήκευσης και διαχείρισης τέτοιων δεδομένων. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν: Aρχιτεκτονικές και συστήματα μεγάλης κλίμακας: Δίκτυα ομοτίμων (Peer-to-Peer) και Υπολογιστικά Νέφη (Cloud Computing). Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο: Σχεσιακές, παράλληλες και κατανεμημένες βάσεις, με έμφαση στις τεχνολογίες κατανεμημένων συστημάτων αρχείων (HDFS), ΝοSQL (HBase, Cassandra), graph-databases(Neo4j), NewSQL. Μοντέλα υπολογισμού μεγάλου όγκου δεδομένων (MapReduce, BSP) και πλατφόρμες που τις εφαρμόζουν (Hadoop, Hama, Spark, κλπ). Εφαρμογές των παραπάνω και υλοποίηση αλγορίθμων με κατανεμημένο τρόπο.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων”, Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ 2012, ΑΘΗΝΑ
  2. “Η ΜΕΘΟΔΟΣ PAGERANK ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ”, LANGVILLE AMY, MEYER CARL ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 2010
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account