Ζ Εξάμηνο

Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης    Ζ Επιλογής  4
4
Μυλωνάς Φ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Κύκλος Διαχείρισης της Γνώσης, Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης, Κύκλος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης, Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης, Απόκτηση Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης, Εισαγωγή στο RDF, Κωδικοποίηση Γνώσης, Εργαλεία και Διαδικασίες Κωδικοποίησης Γνώσης, Στρατηγικές Διαχείρισης Γνώσης, Σημασιολογική Αναπαράσταση Γνώσης, Οργάνωση Πληροφορίας, Web 3.0, Οντολογίες και Αναπαράσταση Γνώσης Πεδίου, Φολκσονομίες, Δομημένες Περιγραφές, Συλλογιστική, Σημασιολογικοί Κανόνες, Υπολογιστική Λογική, Προχωρημένα θέματα γλωσσών σημασιολογίας (RDF, OWL),  Θέματα αβεβαιότητας και ασάφειας.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Ronald Brachman, Hector Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann Publishers, 2004
  2. Grigoris Antoniou, Frank Van Harmelen, Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account