Ζ Εξάμηνο

Γλωσσική Τεχνολογία

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Γλωσσική Τεχνολογία ΗΥ690  Ζ Κατεύθυνση Α.Ε.  4
5
Κερμανίδου Κ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά της φυσικής γλώσσας. Μορφολογική επεξεργασία. Κανονικές Εκφράσεις. Αυτόματα και Μετατροπείς Πεπερασμένων Καταστάσεων. Σύνταξη. Ανάπτυξη Γραμματικών. Τύποι Γραμματικών και φορμαλισμοί. Iεραρχία Chomsky. Συντακτική Ανάλυση. Σημασιολογική Επεξεργασία. Ερμηνεία.  Λογική Φόρμα. Επιλεκτικοί περιορισμοί. Σημασιολογικά δίκτυα. Οντολογίες. Πραγματολογία. Ανάλυση Λόγου. Επίλυση αναφορών. Επισημείωση μερών του λόγου. Στοχαστική σύνταξη. Επαγωγή γραμματικής. Άρση Αμφισημίας Λέξεων. Σύνθεση Φυσικής Γλώσσας. Αυτόματη Μετάφραση. Εξαγωγή Πληροφορίας. Το πακέτο εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLTK. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα”, Σταύρου Μ., Τζεβελέκου Μ., Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Εκδόσεις Καστανιώτη, ISBN 960-03-2718-1, 2001
  2. “Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης”, Παυλίδου Θ. Σ., Εκδόσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ISBN 978-960-231-132-5, 2008
  3. “Speech and Language Processing”, Jurafsky D., Martin J., Pearson Prentice Hall, ISBN 978-0131873216, 2008
  4. “Statistical Natural Language Processing”, Manning C., Schuetze H., MIT Press, ISBN 978-0262133609, 1999
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account