Ζ Εξάμηνο

Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ ΘΕ700  Ζ Επιλογής  4
4
Μάγκος Μ. – Τσώχου Α.
Περιγραφή Μαθήματος:
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ηθικά και κοινωνιολογικά ζητήματα, θέματα κουλτούρας, δεοντολογία, ερευνητικές προεκτάσεις. Ηλεκτρονικό Έγκλημα – κυβερνοέγκλημα. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Προστασία Καταναλωτή. Επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων στην παροχή Διαδικτυακών υπηρεσιών: νομικά, ηθικά, κοινωνιολογικά και τεχνολογικά ζητήματα. 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Θ. Σιδηρόπουλος, Το Δίκαιο του Διαδικτύου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008.
  2. Ε. Αλεξανδρίδου, Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010.
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account