Η Εξάμηνο

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων ΗΥ550  Η Επιλογής  4
4
Στεφανιδάκης Μ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Ποσοτική μελέτη απόδοσης των αρχιτεκτονικών στοιχείων που συνθέτουν κάθε υπολογιστικό σύστημα, ΚΜΕ και σύνολα εντολών, τεχνικές pipeline και παραλληλισμού της επεξεργασίας σε επίπεδο εντολών (ILP). Ιεραρχίες μνήμης, κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη και αποθηκευτικά συστήματα. Διασυνδετικά δίκτυα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Μοντελοποίηση ψηφιακών υπολογιστικών συστημάτων. Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων. Γλώσσες περιγραφής υλικού. Αυτόματη σύνθεση και βελτιστοποίηση. Τεχνολογία Field Programmable Gate Arrays. Μοντελοποίηση ψηφιακών συστημάτων. CAD εργαλεία. VHDL. Προδιαγραφές (requirements specification): τεκμηρίωση (documentation), δοκιμή & πιστοποίηση (testing & verification), τυπική πιστοποίηση (formal verification), σύνθεση (synthesis).

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Αρχιτεκτονική υπολογιστών”, Hennessy John L., Patterson David A., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-076-9, 2006
  2. “Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών”, Hammacher Carl, Vranesic Zvonko, Zaky Safwat, Εκδόσεις Επίκεντρο, ISBN 978-960-458-000-2, 2007
 
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Υλικό μαθήματος (e-class)

Log In

Create an account