Η Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΔΟ600  Η Επιλογής  4
4
Κουρουθανάσης Π.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Η δημόσια διοίκηση και το ηλεκτρονικό περιβάλλον, τα κύρια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης στη κοινωνία της πληροφορίας, οι βασικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών, παροχή δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, στάνταρντς και διαλειτουργικότητα εφαρμογών, διαχείριση γνώσης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, e-democracy (ηλεκτρονική δημοκρατία), e-participation (ηλεκτρονική συμμετοχή), e-voting (ηλεκτρονική ψηφοφορία), θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, κοινωνική αποδοχή των ηλεκτρονικών διαδικασιών, νομικά θέματα, διεθνής διακυβερνητική συνεργασία.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση”, Πομπόρτσης Ανδρέας, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 960-418-083-5, 2006
  2. “Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση”, Αποστολάκης Ιωάννης Α., Λουκής Ευριπίδης Ν., Χάλαρης Ιωάννης, Εκδόσεις Παπαζήσης, ISBN 978-960-02-2189-3, 2008
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account