Η Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) είναι υποχρεωτική. Η ΠΕ αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες ECTS. Μάθετε περισσότερα

Log In

Create an account