Περιγραφή: Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαμόρφωση και εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος on-line δημοπρασιών μέσω Διαδικτύου για τουριστικά καταλύματα. Το σύστημα που αναπτύχθηκε, εκμεταλλευόμενο τα οφέλη των τεχνολογιών αιχμής του 46 Διαδικτύου, των νοημόνων συστημάτων, του προγραμματισμού, των δικτύων, των προγραμμάτων διαχείρισης εταιρικών πόρων και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων, αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα προγραμματισμού των διακοπών και απευθύνεται σε εθνικό και διεθνές κοινό.