ΕΠΕΑΕΚ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ανάπτυξη και εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Έργου είναι να ενσωματωθούν στα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου μαθήματα επιλογής τα οποία θα επιτρέψουν την εξοικείωση των φοιτητών του Ιδρύματος με την έννοια της επιχειρηματικότητας ως γνώση, κουλτούρα και επιλογή σταδιοδρομίας.
Στρατηγικός στόχος των μαθημάτων είναι να εφοδιάσουν τους φοιτητές και μελλοντικούς πτυχιούχους του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τις αναγκαίες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τις βασικές γνώσεις τους, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες και δημιουργώντας βιώσιμες δραστηριότητες σε νέες ή υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Η ικανότητα σχεδιασμού βιώσιμων επενδύσεων και επιχειρήσεων θα διευκολύνει όσους από τους αποφοίτους επιθυμούν να βρουν διέξοδο στην αυτόνομη ανάπτυξη ίδιας επιχειρηματικότητας κάθε μορφής, από την απλή αυτοαπασχόληση μέχρι την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων καινοτομικού χαρακτήρα.

Οι στόχοι του Τμήματος Πληροφορικής είναι στενά συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνεπώς, η εισαγωγή μαθημάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αποτελεί άριστη ευκαιρία συμπλήρωσης του ήδη υπάρχοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Στα πλαίσια της χρηματοδοτούμενης από το ΕΠΕΑΕΚ δράσης για την Ανάπτυξη Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας για τους προπτυχιακούς φοιτητές, το Τμήμα Πληροφορικής εισάγει το μάθημα της “Επιχειρηματικότητας” ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της χρήσης των καινοτόμων χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστημάτων.