Δέσποινα Μουρατίδη

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Πολυτροπική αξιολόγηση στοχαστικής μηχανικής μετάφρασης

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου (επιβλέπουσα)

Σπυρίδων Σιούτας

Βιλελμίνη Σωσώνη

Περίληψη:

Η μηχανική μετάφραση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας, αποτελεί το υποσύστημα της υπολογιστικής γλωσσολογίας που μελετά τη χρήση του λογισμικού για την αυτόματη μετάφραση κειμένων από μια φυσική γλώσσα σε μία άλλη. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του όγκου των μεταφράσεων ώθησε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μοντέλων αυτόματης αξιολόγησης της μηχανικής μετάφρασης. Στις περιπτώσεις που στο κείμενο- πηγή γίνεται μια προ- επεξεργασία και έχουν προκύψει κάποια χαρακτηριστικά τότε το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Όμως, η δυσκολία έγκειται στο ότι πολλές φορές αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι επαρκή ή αξιοποιήσιμα. Η αυτόματη επιλογή λοιπόν των κατάλληλων χαρακτηριστικών αποτελεί το ζητούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο το ερευνητικό μου ενδιαφέρον έχει στραφεί στη χρήση μεθόδων στοχαστικής μάθησης και βαθιάς μάθησης (deep learning), καθώς και στη σύγκριση αυτών με σκοπό τη βελτίωση της αυτόματης μηχανικής μετάφρασης.