Μέλη ΔΕΠ

Αγγελική Τσώχου

ΒαθμίδαΑγγελική Τσώχου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc: «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D.: «Η Ενημερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της Διοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα, Postdoc (2011-2013), Brunel University West London, Business School, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα, Postdoc (2013-2014), University of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems, Φινλανδία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Πολιτικές Ασφάλειας, Αντιλήψεις Επικινδυνότητας και Ενημερότητα Χρηστών
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας και Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Πολιτικές Ασφάλειας για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου
 • Ιδιωτικότητα και Εργαλεία Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
 • Ιδιωτικότητα σε Δικτυακές Εφαρμογές Κινητών Συσκευών
 • Πρότυπα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87738
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: atsohou@ionio.gr
Webpage: http://di.ionio.gr

 Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Αγγελικής Τσώχου
Τελευταία ενημέρωση 28/08/2017 (pdf – 1,2 MΒ)

Log In

Create an account