Μέλη ΔΕΠ

Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό αντικείμενο Φωτογραφία
Βασίλειος Χρυσικόπουλος Καθηγητής – Πρύτανης Ι.Π. Πληροφορική – Δίκτυα – Ασφάλεια Πληροφοριών Βασίλειος Χρυσικόπουλος
Παναγιώτης Βλάμος Καθηγητής Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών Παναγιώτης Βλάμος
Σπύρος Σιούτας Αναπληρωτής Καθηγητής Δομές και Βάσεις Δεδομένων Σπύρος Σιούτας
Κωνσταντίνος Οικονόμου Αναπληρωτής Καθηγητής –
Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής
Δίκτυα Υπολογιστών okon-2017
Εμμανουήλ Μάγκος Αναπληρωτής Καθηγητής Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Εμμανουήλ Μάγκος
Δημήτριος Τσουμάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό Δημήτριος Τσουμάκος
Παναγιώτης Κουρουθανάσης Αναπληρωτής
Καθηγητής
Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Παναγιώτης Κουρουθανάσης
Αδαμαντία Πατέλη Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας Αδαμαντία Πατέλη
Φοίβος Μυλωνάς Μόνιμος
Επίκουρος
Καθηγητής
Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης Φοίβος Μυλωνάς
Θεόδωρος Ανδρόνικος Μόνιμος
Επίκουρος
Καθηγητής
Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού Θεόδωρος Ανδρόνικος
Χρήστος Αναγνωστόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα Χρήστος Αναγνωστόπουλος
Mάρκος Αυλωνίτης Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα Mάρκος Αυλωνίτης
Μιχαήλ Στεφανιδάκης Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων Μιχαήλ Στεφανιδάκης
Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογίες Λογισμικού Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος
Κάτια – Λήδα Κέρμανίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία Κάτια – Λήδα Κέρμανίδου
Αγγελική Τσώχου Επίκουρος Καθηγήτρια Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Αγγελική Τσώχου

 

Log In

Create an account