ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα της Δευτέρας για τα Αγγλικά Ι (Ορολογία Πληροφορικής), θα πραγματοποιηθούν μόνον κατά τις ημερομηνίες:

  • Δευτέρα, 29/10/18 και ώρα 17:00-19:00
  • Δευτέρα, 12/11/18 και ώρα 17:00-19:00
  • Δευτέρα, 26/11/18 και ώρα 17:00-19:00
  • Δευτέρα, 3/12/18 και ώρα 17:00-19:00
  • Δευτέρα, 17/12/18 και ώρα 17:00-19:00
  • Δευτέρα, 14/1/19 και ώρα 17:00-19:00