Δημήτριος Τσουμάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του University of Maryland στο College Park των Η.Π.Α.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κατανεμημένη διαχείριση δεδομένων.
  • Υπολογιστικά νέφη και διαχείριση δεδομένων.
  • Βάσεις δεδομένων και αποθήκες δεδομένων στο διαδίκτυο.

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Nikolaos Nodarakis, Evaggelia Pitoura, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsoumakos, Giannis Tzimas. kdANN+: A Rapid AkNN Classifier for Big Data. Trans. Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems 24: 139-168 (2016).
  • Ioannis Giannakopoulos, Ioannis Konstantinou, Dimitrios Tsoumakos, Nectarios Koziris. Recovering from Cloud Application Deployment Failures Through Re-execution. ALGOCLOUD 2016: 117-130.
  • Spyros Sioutas, Evangelos Sakkopoulos, Alexandros Panaretos, Dimitrios Tsoumakos, Panagiotis Gerolymatos, Giannis Tzimas, Yannis Manolopoulos. D-P2P-Sim+: A novel distributed framework for P2P protocols performance testing. Journal of Systems and Software 100: 211-233 (2015).
  • Wei Xing, Wei Jie, Dimitrios Tsoumakos, Moustafa Ghanem. A network approach for managing and processing big cancer data in clouds. Cluster Computing 18(3): 1285-1294 (2015).
  • Katerina Doka, Nikolaos Papailiou, Dimitrios Tsoumakos, Christos Mantas, Nectarios Koziris. IReS: Intelligent, Multi-Engine Resource Scheduler for Big Data Analytics Workflows. SIGMOD Conference 2015: 1451-1456.

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)