Κωνσταντίνος Οικονόμου

Αναπληρωτής Καθηγητής - Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταπτυχιακού διπλώματος του Imperial College και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων.
 • Κλιμακούμενη τοποθέτηση υπηρεσιών.
 • Διάδοση της Πληροφορίας σε Αδόμητα Περιβάλλοντα.
 • Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών σε Υπολογιστικό Νέφος.
 • Κατανάλωση Ενέργειας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων.
 • Πρωτόκολλα Πρόσβασης Μέσου.

Γνωστικό Αντικείμενο

Δίκτυα Υπολογιστών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Georgios Tsoumanis, Konstantinos Oikonomou, Sonia Aȉssa, and Ioannis Stavrakakis. “A Recharging Distance Analysis for Wireless Sensor Networks”. In: Ad Hoc Networks (2018).
 • Georgios Smaragdakis, Nikolaos Laoutaris, Konstantinos Oikonomou, Ioannis Stavrakakis, and Azer Bestavros. “Distributed Server
  Migration for Scalable Internet Service Deployment”. In: IEEE/ACM Transactions on Networking 22.3 (June 2014), pp. 917–930.
 • Fung Po Tso, Konstantinos Oikonomou, Eleni Kavvadia, and Dimitrios Pezaros. “Scalable Traffic- Aware Virtual Machine Management for Cloud Data Centers”. In: 2014 IEEE 34th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). (Taminaldu, India). June 2014, pp. 238–247.
 • Konstantinos Oikonomou and Ioannis Stavrakakis. “Scalable Service Migration in Autonomic Network Environments”. In: IEEE Journal on Selected Areas in Communications 28.1 (Jan. 2010), pp. 84–94.
 • Nikolaos Laoutaris, Georgios Smaragdakis, Konstantinos Oikonomou, Ioannis Stavrakakis, and Azer Bestavros. “Distributed Placement of Service Facilities in Large-Scale Networks”. In: IEEE INFOCOM 2007 – 26th IEEE International Conference on Computer Communications. (Barcelona, Spain). May 2007, pp. 2144–2152.
 • Konstantinos Oikonomou and Ioannis Stavrakakis. “Energy Considerations for Topology-Unaware TDMA MAC Protocols”. In: Ad Hoc Networks 4.3 (2006), pp. 359–379.
 • Konstantinos Oikonomou and Ioannis Stavrakakis. “Power Efficiency Analysis for Topology-Unaware TDMA MAC Policies in Ad-oc Networks”. In: Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. (Big Island, Hawaii). Jan. 2005, 287b–287b.
 • Konstantinos Oikonomou and Ioannis Stavrakakis.  “Analysis of a Probabilistic Topology-Unaware TDMA MAC Policy for Ad Hoc Networks”. In: IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22.7 (Sept. 2004), pp. 1286–1300.
 • Konstantinos Oikonomou, Athanasios Vaios, Sebastien Simoens, Pietro Pellati, and Ioannis Stavrakakis. “A Centralized Ad-Hoc Network Architecture (CANA) Based on Enhanced Hiper- LAN/2”. In: 14th IEEE Proceedings on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2003. PIMRC 2003. (Beijing, China). Vol. 2. Sept. 2003, pp. 1336–1340.

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)