Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Είναι κάτοχος διπλώματος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία, και διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή.
  • Πολυμέσα.
  • Τεχνολογία Λογισμικού.
  • Διάδραση με διάχυτους υπολογιστές.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Τεχνολογίες Λογισμικού.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Konstantinos Chorianopoulos, Karolos Talvis. Flutrack.org: Open-source and linked data for epidemiology. Health Informatics Journal 22(4): 962-974 (2016).
  • Varvara Garneli, Michail N. Giannakos, Konstantinos Chorianopoulos. Serious games as a malleable learning medium: The effects of narrative, gameplay, and making on students’ performance and attitudes. BJET 48(3): 842-859 (2017).
  • Ioannis Karydis, Markos Avlonitis, Konstantinos Chorianopoulos, Spyros Sioutas. Identifying Important Segments in Videos: A Collective Intelligence Approach. International Journal on Artificial Intelligence Tools 23(2) (2014).
  • Chrysoula Gkonela, Konstantinos Chorianopoulos. VideoSkip: event detection in social web videos with an implicit user heuristic. Multimedia Tools Appl. 69(2): 383-396 (2014).
  • Michail N. Giannakos, Konstantinos Chorianopoulos, Kori Inkpen, Honglu Du, Paul Johns. Understanding children’s behavior in an asynchronous video-mediated communication environment. Personal and Ubiquitous Computing 17(8): 1621-1629 (2013).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)