Παναγιώτης Βλάμος

Καθηγητής – Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής

Είναι κάτοχος πτυχίου του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικού διπλώματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μαθηματικά μοντέλα με εφαρμογές σε προβλήματα τεχνικών αποκατάστασης εικόνας φυσικών επιστημών και χημικής μηχανικής.
 • Διακριτά Μαθηματικά.
 • Μαθηματικά μοντέλα στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών.

Γνωστικό Αντικείμενο

Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Konstantinos Giannakis, Georgia Theocharopoulou, Christos Papalitsas, Theodore Andronikos, Panayiotis M. Vlamos. Associating ω-automata to path queries on Webs of Linked Data. Eng. Appl. of AI 51: 115-123 (2016).
 • A. Panayotopoulos, Panayiotis M. Vlamos. Partitioning the Meandering Curves. Mathematics in Computer Science 9(3): 355-364 (2015).
 • Panayiotis M. Vlamos, Konstantinos Lefkimmiatis, Catalina Cocianu, Luminita State, Zhiyuan Luo.
  Artificial Intelligence Applications in Biomedicine. Adv. Artificial Intellegence 2013: 219137:1-219137:2 (2013).
 • Michail N. Giannakos, Konstantinos Chorianopoulos, Konstantinos K. Giotopoulos, Panayiotis M. Vlamos.
  Using Facebook out of habit. Behaviour & IT 32(6): 594-602 (2013).
 • Athanasios Alexiou, Panayiotis M. Vlamos. A Cultural Algorithm for the Representation of Mitochondrial Population. Adv. Artificial Intellegence 2012: 457351:1-457351:7 (2012)

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)