Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Καθηγητής – Πρύτανης Ι.Π.

Είναι κάτοχος πτυχίου του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Warwick, μεταπτυχιακού διπλώματος του Chelsea College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικού διπλώματος του Royal Holloway College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ασφάλεια.
  • Δίκτυα Η/Υ.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πληροφορική.
  • Δίκτυα.
  • Ασφάλεια Πληροφοριών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Mike Burmester, Emmanouil Magkos, Vassilios Chrissikopoulos. Secure and privacy-preserving, timed vehicular communications. IJAHUC 10(4): 219-229 (2012).
  • Konstantinos Vlachopoulos, Emmanouil Magkos, Vassilios Chrissikopoulos. A Model for Hybrid Evidence Investigation. IJDCF 4(4): 47-62 (2012).
  • Emmanouil Magkos, Manolis Maragoudakis, Vassilios Chrissikopoulos, Stefanos Gritzalis. Accurate and large-scale privacy-preserving data mining using the election paradigm. Data Knowl. Eng. 68(11): 1224-1236 (2009).
  • Emmanouil Magkos, Manolis Maragoudakis, Vassilios Chrissikopoulos, Stefanos Gritzalis. Accuracy in Privacy-Preserving Data Mining Using the Paradigm of Cryptographic Elections. Privacy in Statistical Databases 2008: 284-297.
  • Mike Burmester, Emmanouil Magkos, Vassilios Chrissikopoulos. Uncoercible e-Bidding Games. Electronic Commerce Research 4(1-2): 113-125 (2004).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)