Αρχείο


 • Νέα δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό!

  Το πιο πρόσφατο ερευνητικό αποτέλεσμα της ομάδας, με τίτλο «A QUBO Model for the Traveling Salesman Problem with Time Windows», μόλις δημοσιεύτηκε! Όπως και με την προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί κανείς […]

 • Διαφάνειες από το συνέδριο IISA 2019

  A quantum-inspired optimization heuristic for the multiple sequence alignment problem in bio-computing (pdf) Elements of game theory in a bio-inspired model of computation (pdf) Μπορείτε επίσης να τα δείτε μέσω της εφαρμογής […]

 • Συμμετοχή και ομιλίες στο συνέδριο IISA 2019 (φωτο)

  Η ομάδα μας συμμετείχε στο συνέδριο IISA 2019 στην Πάτρα στο διάστημα 15-17 Ιουλίου 2019. Στόχος ήταν η παρουσίαση και η διάδοση των αποτελεσμάτων των αποδεκτών εργασιών μας (δείτε εδώ και εδώ). Το […]

 • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

  Έγινε αποδεκτή και έχει δημοσιευτεί η πρόσφατη εργασία της ερευνητικής ομάδας με τίτλο «Quantum Conditional Strategies and Automata for Prisoners’ Dilemmata under the EWL Scheme.» Η δημοσίευση έγινε στο έγκριτο […]

 • Άλλη μία εργασία έγινε αποδεκτή προς παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο

  Άλλη μία ερευνητική εργασία έγινε αποδεκτή προς παρουσίαση και δημοσίευση στο 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, που θα λάβει χώρα στην Πάτρα στο διάστημα 15-17 Ιουλίου […]

 • Νέα αποδεκτή προς ανακοίνωση εργασία

  «Elements of game theory in a bio-inspired model of computation» («Στοιχεία θεωρίας παιγνίων σε ένα βιο-εμπνευσμένο μοντέλο υπολογισμού»), μία ακόμα ερευνητική προσπάθεια του Προγράμματος έγινε αποδεκτή προς παρουσίαση και δημοσίευση […]

 • Δείτε το υλικό από το μενού

  Στην καρτέλα Υλικο, χρήσιμο υλικό (όπως κώδικας) θα δημοσιεύται και ανανεώνεται!

 • Αποδεκτή εργασία προς δημοσίευση

  «Particular biomolecular processes as computing paradigms,» («Συγκεκριμένες βιομοριακές διεργασίες ως υπολογιστικά παραδείγματα») το πρώτο ερευνητικό αποτέλεσμα του Προγράμματος έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση στο 3ο World Congress ‘Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative […]

 • Καλώς ήρθατε στον επίσημο ιστότοπο!

  Επίσημη ιστοσελίδα για το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων υπολογισμού και χρήση αυτών σε υπολογιστικά προβλήματα βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων». Το παρόν ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος “Διερεύνηση […]