Μέλη

Θεόδωρος Ανδρόνικος

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Αναπλ. Καθηγητής
Tel.: +30 26610 87712

Κωνσταντίνος Γιαννάκης

Ερευνητής
Μεταδιδάκτορας
Tel.: +30 26610 87712

Γεωργία Θεοχαροπούλου

Ερευνήτρια
Υποψ. Διδάκτορας
Tel.: +30 26610 87712

Χρήστος Παπαλίτσας

Ερευνητής
Υποψ. Διδάκτορας
Tel.: +30 26610 87712

Σοφία Φαναριώτη

Ερευνήτρια
Υποψ. Διδάκτορας
Tel.: +30 26610 87712