Εθνικά Έργα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στα παρακάτω Εθνικά Έργα:

Πρόγραμμα “ΔΑΚΟΣ”

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2006
ΜΕΤΡΟ 1.5

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας μαζί με την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας (ΑΝΕΔΑΓ) και το Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας στην υλοποίηση του προγράμματος ”Μοντελοποίηση της Δυναμικής Αυτοοργάνωσης και της Καταστολής του πληθυσμού του δάκου σε πραγματικό Οικο-Σύστημα του Δήμου Αγίου Γεωργίου, Κέρκυρας“

Περίληψη έργου:

Ο δάκος είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελαιοπαραγωγής, προκαλώντας κάθε χρόνο πολλές σημαντικές οικονομικές ζημιές, τόσο με την υποβάθμιση των ελαιοκομικών προϊόντων, ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές, όσο και με το κόστος πρόληψης των Δακοπροσβολών με τη συστηματική δακοκτονία κάθε έτος.Η ποσοτική μείωση της ελαιοπαραγωγής λόγω Δάκου, μπορεί να φτάσει έως 30%, ενώ η ποιοτική υποβάθμιση είναι ανυπολόγιστη.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μοντελοποίηση της εξέλιξης του πληθυσμού του δάκου, χρησιμοποιώντας νέες θεωρητικές και υπολογιστικές μεθόδους οι οποίες έχουν εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία μόλις την τελευταία δεκαετία, και ειδικότερα χρησιμοποιώντας νέα δυναμικά μοντέλα αυτοοργάνωσης των πληθυσμών και υπολογιστικά συστήματα με ικανότητα επεξεργασίας συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας.

Κατά την διάρκεια του έργου αναμένεται να συνεργαστούν ερευνητικές ομάδες από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (Εντομολογία, Γεωπονία, Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων, Στατιστική Επεξεργασία, Διαδραστικά Συστήματα Πληροφορικής) σε συμφωνία με τις σύγχρονες πρακτικές στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπου η ανάγκη για την μελέτη σύνθετων δυναμικών συστημάτων αντιμετωπίζεται διεπιστημονικά, δηλαδή με την συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.


Cloud9

Μια διαθεματική, ολιστική προσέγγιση προς ένα διαδικτυακής κλίμακας υπολογιστικό νέφος

Περιγραφή: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», ΕΣΠΑ 2007 – 2013

To έργο φέρνει μαζί 9 μέλη ΔΕΠ από 5 διαφορετικά ΑΕΙ με γνώσεις και επιδεξιότητες στους τομείς των Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού και Διαχείρισης Πληροφορίας, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και της Θεωρητικής Πληροφορικής για να ερευνήσουν από κοινού τη διαχείριση δεδομένων σε Υποδομές Υπολογιστικών Νεφών (ΥπΥΝ), την επεξεργασία σύνθετων ερωτημάτων σε ΥπΥΝ και την κατάλληλη αρχιτεκτονική των ΥπΥΝ για τις παραπάνω δράσεις – θέματα, όπου οι υπάρχουσες ΥπΥΝ ακόμα δεν έχουν εστιάσει.


Open Cources

Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περιγραφή: Η δράση αυτή αφορά στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Με τοv όρο ανοικτά ψηφιακά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), τόσο από τους φοιτητές, σπουδαστές όσο και από το ευρύ κοινό. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, από την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων των ιδρυμάτων. Μέρος των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων θα διαθέτουν και πολυμεσικό υλικό όπως εκφωνήσεις ή βιντεοδιαλέξεις κ.α. Έτσι, η δράση αφορά στη δημιουργία πολυμεσικού υλικού, όπως βιντεοδιαλέξεις, podcasts, πολυμεσικές παρουσιάσεις κ.α.

URL: https://opencourses.ionio.gr/


PromO(nto)tion

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διαφήμιση αποτελεί σήμερα έναν από τους χώρους που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη διακίνηση χρημάτων. Με το παρόν ερευνητικό έργο προτείνεται η δημιουργία ενός σημασιολογικού θησαυρού (εξελιγμένου λεξικού εννοιών) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφημιστές σαν βοηθητικό εργαλείο για τον σχεδιασμό καινοτόμων και πετυχημένων διαφημίσεων, που θα λαμβάνει υπόψη του προηγούμενα σποτ αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και την αξιολόγησή τους από καταναλωτές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση του εργαλείου θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί ένα εύχρηστο, διασκεδαστικό βιντεοπαιχνίδι, μέσα από το οποίο θα κληθούν απλοί παίχτες έμμεσα (παίζοντας) να απαντούν σε ερωτήσεις πάνω σε διαφημιστικά βίντεο που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ο παίχτης, συναγωνιζόμενος άλλους παίχτες και τον χρόνο, θα παραθέτει μέσα από τις απαντήσεις του ένα σύνολο από όρους που θα χαρακτηρίζουν (επισημειώνουν σημασιολογικά) την κάθε διαφήμιση που του προβάλλεται, καθώς και την υποκειμενική του γνώμη σχετικά με αυτή.

Με την βοήθεια ενός προγράμματος ανάπτυξης οντολογιών οι όροι αυτοί θα οργανωθούν σε μια ιεραρχική δομή και θα τους αποδοθούν σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σχηματίζοντας ένα θησαυρό που θα τους συσχετίζει σημασιολογικά μεταξύ τους και θα περιέχει και στατιστικά στοιχεία (π.χ. συχνότητα χρήσης όρου, ποσοστά θετικής/αρνητικής αξιολόγησης του βίντεο κλπ). Μια εύχρηστη διεπαφή θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους διαφημιστές στον θησαυρό οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες: http://di.ionio.gr/hilab/doku.php?id=el:projects

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ανάπτυξη και εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Έργου είναι να ενσωματωθούν στα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου μαθήματα επιλογής τα οποία θα επιτρέψουν την εξοικείωση των φοιτητών του Ιδρύματος με την έννοια της επιχειρηματικότητας ως γνώση, κουλτούρα και επιλογή σταδιοδρομίας.
Στρατηγικός στόχος των μαθημάτων είναι να εφοδιάσουν τους φοιτητές και μελλοντικούς πτυχιούχους του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τις αναγκαίες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τις βασικές γνώσεις τους, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες και δημιουργώντας βιώσιμες δραστηριότητες σε νέες ή υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Η ικανότητα σχεδιασμού βιώσιμων επενδύσεων και επιχειρήσεων θα διευκολύνει όσους από τους αποφοίτους επιθυμούν να βρουν διέξοδο στην αυτόνομη ανάπτυξη ίδιας επιχειρηματικότητας κάθε μορφής, από την απλή αυτοαπασχόληση μέχρι την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων καινοτομικού χαρακτήρα.

Οι στόχοι του Τμήματος Πληροφορικής είναι στενά συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνεπώς, η εισαγωγή μαθημάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αποτελεί άριστη ευκαιρία συμπλήρωσης του ήδη υπάρχοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Στα πλαίσια της χρηματοδοτούμενης από το ΕΠΕΑΕΚ δράσης για την Ανάπτυξη Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας για τους προπτυχιακούς φοιτητές, το Τμήμα Πληροφορικής εισάγει το μάθημα της “Επιχειρηματικότητας” ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της χρήσης των καινοτόμων χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστημάτων.


eBusiness Forum

«Ευρυζωνικότητα και εξ αποστάσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπινους πόρους»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Παναγιώτης Βλάμος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
vlamos@ionio.gr

RAPPORTEURS
Αδαμαντία Πατέλη
Λέκτορας
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
pateli@ionio.gr

Σοφία Φιλιππίδου
Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
sfilip@aueb.gr

Αντικείμενο της παρούσας ομάδας εργασίας είναι η ανάπτυξη προτάσεων για εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ειδικότερα των ευρυζωνικών δικτύων, στην παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως συμβουλευτικής για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα έχουν τη μορφή μελέτης ανάπτυξης υπηρεσιών εξ αποστάσεως συμβουλευτικής στην Ελλάδα με χρήση των παροχών της ευρυζωνικότητας και την προσαρμογή παραδοσιακών μεθόδων συμβουλευτικής.
Στους επιμέρους στόχους της ομάδας εντάσσονται οι ακόλουθοι:

 • Διερεύνηση του πλαισίου λειτουργίας (στόχοι, υπηρεσίες, φορείς, εργαλεία, αποτελέσματα) της συμβουλευτικής για τους εργαζομένους με οφέλη/ θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις.
 • Έρευνα για τον τρόπο αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.
 • Προτάσεις ανάπτυξης καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών συμβουλευτικής με βάση:
  α) το πλαίσιο λειτουργίας της συμβουλευτικής σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ενδο-επιχειρησιακά αλλά και διεπιχειρησιακά στον Ελλαδικό χώρο,
  β) τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριμένα των τμημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, για επιλογή, κατάρτιση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, και
  γ) την ανθρωποκεντρική θεώρηση της ανάπτυξης των εργαζομένων με βάση τις ικανότητες και κλίσεις τους, με θετική κατάληξη στην παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους στην επιχείρηση, και
  δ) την εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τομείς της συμβουλευτικής των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα κατάρτισης, αλλά και γενικότερα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.ebusinessforum.gr

Για να γίνετε μέλη και να παρακολουθείτε τα δρώμενα και τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας στη διεύθυνση: http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/sign/index.php?language=el


e-Government Portal of Kefalonia

Συμμετοχή του Τμήματος Πληροφορικής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Ν. Κεφαλληνίας»(e-Government Portal of Kefalonia)

Το πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Ν. Κεφαλληνίας» χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. (Μέτρο 2.1: Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα, Κατηγορία Πράξης 3: Καινοτόμες και Πιλοτικές Εφαρμογές) κι έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government) για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του Νομού Κεφαλληνίας.
Ανάμεσα στις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος για τις οποίες είναι υπεύθυνο το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστήμιου ως Υπεργολάβος περιλαμβάνεται η σχεδίαση και ανάπτυξη αρθρωμάτων λογισμικού μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η διεκπαιραίωση των λειτουργιών και θεμάτων διαφόρων τμημάτων της Αναθέτουσας Αρχής αυτόνομα ανά τμήμα, με την ευκολία την οποία παρέχει η χρήση ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος. Τα παραπάνω αρθρώματα λογισμικού σχετίζονται τόσο με υπηρεσίες σε επίπεδο Ο.Τ.Α. (π.χ. Διαχείριση θεμάτων γραφείου Δημάρχου / Αντιδημάρχων, συνεδριάσεων / αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου κ.λ.π.), όσο και με υπηρεσίες διαδημοτικής συνεργασίας.


Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Κρατήσεων για Τουριστικά Καταλύματα

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαμόρφωση και εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος on-line δημοπρασιών μέσω Διαδικτύου για τουριστικά καταλύματα. Το σύστημα που αναπτύχθηκε, εκμεταλλευόμενο τα οφέλη των τεχνολογιών αιχμής του 46 Διαδικτύου, των νοημόνων συστημάτων, του προγραμματισμού, των δικτύων, των προγραμμάτων διαχείρισης εταιρικών πόρων και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων, αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα προγραμματισμού των διακοπών και απευθύνεται σε εθνικό και διεθνές κοινό.


Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δημιουργία ενός εικονικού κόσμου των σημαντικότερων ιστορικών κτηρίων των Ιονίων Νήσων ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν οι ποικίλες ποιοτικές πτυχές του ιστορικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού πλούτου καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.


Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης

Υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη λειτουργιών του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως οι διοικητικές του υπηρεσίες, οι υπηρεσίες Γραμματείες κ.τ.λ. Στο τέλος θα υπάρχει σύνδεση με την κεντρική δομή που αναπτύσσεται στο Υπουργείο.


Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Προσωπογραφικών Δεδομένων για την κωδικοποίηση, αποδελτίωση και αξιολόγηση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η Ανάπτυξη Διαδυκτιακής Βάσης (Web-based) Προσωπογραφικών Δεδομένων για την κωδικοποίηση, αποδελτίωση και αξιολόγηση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας σε πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού MySQL. Η διαδικτυακή Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης χώρο-χρονικών Ιστορικών δεδομένων.


Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο

Στόχος της μελέτης ήταν η διατήρηση της συλλογικής μνήμης μιας πόλης, συγκεκριμένα της πόλης της Κέρκυρας, και η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα από το οποίο γίνεται η καταγραφή προσωπικών εξιστορήσεων και η αποτύπωση τους στο χάρτη της πόλης της Κέρκυρας.

URL: http://collectivecitymemory.net/


Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Π.Ι.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διάρκεια 24 μήνες.

Ο Ανάδοχος Φορέας του έργου, δηλ. το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαθέτει τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης μεγάλων έργων ΤΠΕ. Ο ίδιος μηχανισμός επιτρέπει όχι μόνο τη διαχείριση αλλά και την διασφάλιση όλης της διαδικασίας προμηθειών (π.χ. διαγωνισμοί, έλεγχος ποιότητας, παραλαβής) και καλής εκτέλεσης του έργου. Επιπρόσθετα, έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία και έχει καταγραφεί στον τεχνολογικό χάρτη των Ιονίων αλλά και της χώρας ως ένας σημαντικός θεσμός, παρά τον σχετικά μικρό χρόνο λειτουργίας του, που δεν ασχολείται με αναλώσιμες εκδηλώσεις αλλά δημιουργεί υποδομές και μηχανισμούς που μπορούν να παράγουν προϊόντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, όχι απλώς της τοπικής κοινωνίας αλλά και της περιφέρειας γενικότερα.

Η εμπειρία της Ομάδας Έργου του Πανεπιστημίου στην επίβλεψη παρεμφερών υποέργων τεκμαίρεται από την εμπειρία του σε έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλά και σε σύνθετα έργα υποδομών. Όλα τα παραπάνω έχουν προσδώσει στο Πανεπιστήμιο την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να επιβλέπει υποέργα όπως το συγκεκριμένο.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση: http://rc.ionio.gr/projects/broadband/


Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ε.Λ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου

Στις 26/07/2011 λήφθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης “Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου” στον Άξονα Προτεραιότητας 01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρυθμιση 2007-2013”.

Η πράξη είχε διάρκεια έως 31/12/2012, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Β. Χρυσικόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής.

<< <
Σεπτέμβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 28-09-2020
Προσεχώς
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη: 12-08-2020 |Λήξη: 02-10-2020
[Σε Εξέλιξη]