Θεσμικό πλαίσιο

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» ρυθμίζεται υπό την αιγίδα των παρακάτω πλαισίων:

  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (Ν. 4485/τ.Α’ 114/4-8-2017)
  2. Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Εφαρμοφές και Καινοτομία» (Απόφαση 2280/ΦΕΚ 3029 τ. Β’/27-7-2018)
  3. Τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂