Διδάσκοντες

Παναγιώτης Βλάμος

ΒαθμίδαΚαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενοΜαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΜαθηματικά μοντέλα Βιοπληροφορικής και Συστημικής Βιολογίας
Μη-γραμμική μοντελοποίηση Βιολογικών μηχανισμών και προβλημάτων Χημικής Μηχανικής
Προβλήματα τεχνικών αποκατάστασης εικόνας
Διακριτά Μαθηματικά
Μοντέλα εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών
Ιστοσελίδα http://www.ionio.gr/~vlamos

Κωνσταντίνος Οικονόμου

ΒαθμίδαΚαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενοΔίκτυα Υπολογιστών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων
Πρόσβαση Μέσου
Δικτυακά Περιβάλλοντα Νέφους
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Ιστοσελίδα http://www.ionio.gr/~okon

Εμμανουήλ Μάγκος

ΒαθμίδαΚαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΚρυπτογραφικές Τεχνικές στην Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Κατανεμημένες Εφαρμογές  
Ιστοσελίδαhttp://di.ionio.gr/~emagos


Παναγιώτης Κουρουθανάσης

ΒαθμίδαΚαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενοΠληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ερευνητικά ενδιαφέροντα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Πληροφοριακά Συστήματα
Ιστοσελίδα http://www.ionio.gr/~pkour

Αδαμαντία Πατέλη

ΒαθμίδαΚαθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενοΔιοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΔιοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιχειρηματικά Μοντέλα
Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
Ανοικτή Καινοτομία
Crowdsourcing
Ιστοσελίδαhttp://www.ionio.gr/~pateli


Θεόδωρος Ανδρόνικος

ΒαθμίδαΚαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΔιαδικτυακός προγραμματισμός
Παράλληλος προγραμματισμός
Κβαντικός & μη συμβατικός υπολογισμός
Δυναμικοί αλγόριθμοι για παράλληλα & κατανεμημένα ετερογενή συστήματα
Γλώσσες ερωταποκρίσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων για το σημασιολογικό ιστό
Χρονικές (Temporal) λογικές για αυτόματη επαλήθευση και σύνθεση συστημάτων
Πιθανοτικά αυτόματα και αυτόματα για άπειρα αντικείμενα
Ιστοσελίδαhttp://www.ionio.gr/~andronikos

Μάρκος Αυλωνίτης

ΒαθμίδαΚαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενοΜοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΕφαρμοσμένες στοχαστικές διεργασίες (επιστήμη υπολογιστών, μηχανική, περιβάλλον)
Συστήματα αυτοοργάνωσης
Μοντελοποίηση πολλαπλής κλίμακας
Προσομοίωση σύνθετων δυναμικών συστημάτων  
Ιστοσελίδαhttp://www.ionio.gr/~avlon

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

ΒαθμίδαΑν. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενοΤεχνολογίες Λογισμικού
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΕπικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Πολυμέσα
Τεχνολογία Λογισμικού
Διάδραση με διάχυτους υπολογιστές  
Ιστοσελίδαhttp://www.ionio.gr/~choko

Κάτια – Λήδα Κερμανίδου

ΒαθμίδαΑν. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενοΤεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΜηχανική Μάθηση
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Μοντελοποίηση Χρήστη
Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Ιστοσελίδα http://www.ionio.gr/~kerman

Αγγελική Τσώχου

ΒαθμίδαΑν. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενοΙδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΠολιτικές Ασφάλειας, Αντιλήψεις Επικινδυνότητας και Ενημερότητα Χρηστών
Ανάλυση Επικινδυνότητας και Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών
Πολιτικές Ασφάλειας για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου
Ιδιωτικότητα και Εργαλεία Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
Ιδιωτικότητα σε Δικτυακές Εφαρμογές Κινητών Συσκευών
Πρότυπα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα
Ιστοσελίδαhttps://di.ionio.gr/gr/department/staff/428-tsohou/

Θεμιστοκλής Έξαρχος

ΒαθμίδαΑν. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενοΜοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Ερευνητικά ενδιαφέρονταΜοντελοποίηση και εξόρυξη δεδομένων
Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με ευφυείς τεχνικές
Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων
Βιοϊατρική πληροφορική
Ιστοσελίδαhttps://di.ionio.gr/gr/department/staff/572-exarchos/ff/exarchos/