Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει πολλαπλές χρήσεις, ανάμεσά τους και αυτή του Φοιτητικού Εισητηρίου (Πάσο).

Για περισσότερες πληροφορίες και για την έκδοσή της επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.