Θεσμικό πλαίσιο

Το Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” ρυθμίζεται υπό την αιγίδα των παρακάτω πλαισίων:

  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (Ν. 4957/2022)
  2. Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Εφαρμοφές και Καινοτομία” (Απόφαση 2280/ΦΕΚ 3029 τ. Β’/27-7-2018)
  3. Τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ ( Επικαιροποιημένος ΦΕΚ 3795/Β/12-6-2023).
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂